Vacature

financiële en administratieve

Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor de begrotings- en financiële strategie van de vzw en voor het toezicht op alle administratieve taken. Alle soorten profielen zijn welkom.

De uit te voeren taken zijn:
Financieel beheer:
• Werkbudgetten (algemene en deelprojecten) coördineren en bewaken
• Afrekeningen van de diverse projecten coördineren en opvolgen, in samenspraak met de verantwoordelijke collega’s
• Toezien op regelmatige controle van inkomsten en uitgaven (met externe accountant)
• Overeenkomsten/contracten schrijven en opvolgen met dienstverleners die belast zijn met de realisatie van de diverse projecten
• Toerekening van uitgaven aan de overeenkomstige subsidiënten coördineren
• Coördineren en schrijven van financiële verslagen en subsidieverantwoordingen die bij de werkingsverslagen aan de subsidiënten gevoegd worden
• De cashflow opvolgen en analyseren
• Het opstellen van balansen en resultatenrekeningen begeleiden
• De benodigde stukken voor de audit door de externe accountant voorbereiden
Andere:
• De financiële kant van de subsidieaanvraagformulieren voorbereiden
• De diverse verzekeringspolissen opvolgen
• De briefwisseling met de verschillende administratieve en financiële stakeholders opvolgen

Voor het uitvoeren van al deze taken worden de volgende kwaliteiten verwacht
• Scherp toezien op de correcte classificatie van gegevens en documenten
• Kunnen plannen, anticiperen en prioriteren
• Belangstelling voor / nieuwsgierigheid naar het Belgische politiek-institutionele landschap
• Vermogen om oplossingen te bieden die afgestemd zijn op een organisatie die in al haar aspecten complex is
• Autonomie en teamgeest

De volgende vaardigheden worden gezocht
• Een boekhoudplan kunnen lezen en begrijpen
• Inzicht in spreadsheets (Excel, Numbers enz.) en specifieke monitoringtools kunnen beheren die door Zinneke en de accountant ontwikkeld zijn
• Financiële rapporten en aanverwante boekhoudkundige elementen kunnen opstellen
• Overeenkomsten en contracten in het Frans en Nederlands kunnen begrijpen en opstellen

Deelname aan de verschillende evenementen en taken van het Zinneke team is gewenst, naargelang de mogelijkheden en prioriteiten.

Zinneke is een organisatie die in 2000 is opgerichte om de artistieke en sociale dynamiek te bevorderen tussen bewoners, lokale verenigingen, scholen en kunstenaars van verschillende wijken in Brussel en elders, via workshops die samenwerking en creativiteit stimuleren en uitmonden in de Zinneke Parade.

Het team bestaat uit ± 14 mensen die samenwerken volgens een gedeeld governancemodel. Het werk vindt voornamelijk plaats in de kantoren van het Zinneke Productiecentrum aan het Masuiplein – naast het Noordstation.
Zinneke is een vzw die voornamelijk subsidies ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van zijn gemeenschapscomponenten (Cocof & VGC), alsook van de twee Gemeenschappen (Fédération Wallonie Bruxelles & Vlaamse Gemeenschap).

Ons personeelsbeleid is gestoeld op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun kwalificaties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, overtuigingen, handicap, nationaliteit, enz.

Soort contract: Vervangingscontract
Maaltijdcheque
Arbeidsduur: 19 uur per week (halftijds)

Belangstellenden kunnen hun CV en/of eventueel hun sollicitatiebrief uiterlijk op 16 januari 2022 opsturen naar het volgende adres vacatures@zinneke.org.

Kandidaten worden zo snel mogelijk telefonisch geïnformeerd over hun selectie voor een eerste gesprek. Dat gesprek zal plaatsvinden tussen 19 en 21 januari 2022.
De indiensttreding vindt idealiter plaats op 24 januari 2022.

Contactpersoon:
Tristan Locus
vacatures@zinneke.org

Facebook Vimeo © zinneke 2022